พ.ศ. ๒๕๕๗ กทพ. ได้รับ ๓ รางวัลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เดือนมิถุนายน กทพ. รับรางวัล Special Prize ด้านการสร้างสรรค์และออกแบบ จาก สนง. วช. ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อมาในเดือนตุลาคม กทพ. เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ผลงาน คือ การพัฒนาและบูรณาการระบบจราจรอัจฉริยะบนทางพิเศษฯ ประเภทรางวัล นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลปิดท้ายที่ กทพ. ได้รับ คือ รางวัลดีเด่นโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี ๒๕๕๗ (Sustainability Report Award ๒๐๑๔) ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

0 Intelligent Traffic Systems:ITS
สภาพการจราจร-ITS สภาพการจราจร-ITS สภาพการจราจร-ITS

0 รายงานการจราจร

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ระบบทางด่วนขั้นที่ 1)

 • ชื่อถนน ก่อนลงพระราม 3 (เลียบแม่น้ำ) เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงสาธุประดิษฐ์ เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนออกดวงพิทักษ์ เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนออกดาวคะนอง เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนออกสุขสวัสดิ์ เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ขึ้นสะพานพระราม 9 เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับท่าเรือ เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับท่าเรือ เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับมักกะสัน เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นดินแดง เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นพระราม 4-1 เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นสาธุประดิษฐ์ 2 เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงดาวคะนอง เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงพระราม 3 (เลียบแม่น้ำ) เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงพระราม 4 เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงสมุทรสาคร (พระราม 2) เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงสาธุประดิษฐ์ เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงสุขสวัสดิ์ เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ราบบ่อนไก่ เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ราบบ่อนไก่ เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ราบพระราม 3 เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ราบพระราม 3 เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ลงเพลินจิตฝั่งเหนือ เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านพระราม 4-1 เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านเพชรบุรี เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ออกเพลินจิตฝั่งใต้(ดวงพิทักษ์) เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เนินสาธุประดิษฐ์ เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เนินเพลินจิต เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เนินเพลินจิต เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือถนนพระราม 4 เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้งช่องนนทรีย์ เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้งบางกอกพาเลส เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้งวัดสารอด เส้นทาง ดินแดง - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงท่าเรือ เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนออกดวงพิทักษ์ เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนออกสุขุมวิท 62 เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับท่าเรือ เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับท่าเรือ เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับมักกะสัน เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นดินแดง เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นท่าเรือ 2 เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นพระราม 4-1 เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงท่าเรือ เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงพระราม 4 เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงสมุทรปราการ เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงสุขุมวิท 62 เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงอาจณรงค์ เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางออกบางนา-ชลบุรี เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางออกพระโขนง เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ราบบ่อนไก่ เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ราบบ่อนไก่ เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ราบโรงกลั่น เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ราบโรงกลั่น เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ลงเพลินจิตฝั่งเหนือ เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านท่าเรือ 2 เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านพระราม 4-1 เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านเพชรบุรี เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าศูนย์ควบคุมทางด่วน 1 เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ออกเพลินจิตฝั่งใต้(ดวงพิทักษ์) เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เนินสุขุมวิท 62 เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เนินสุขุมวิท 62 เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เนินเพลินจิต เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เนินเพลินจิต เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือถนนพระราม 4 เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้ง ม.กรุงเทพฯ เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้งบางกอกพาเลส เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้งวัดสะพาน เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้งอาจณรงค์ เส้นทาง ดินแดง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงพระราม 4 เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ขึ้นสะพานพระราม 9 เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับท่าเรือ เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับมักกะสัน เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับมักกะสันแยกเข้าด่วน 2 เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นดาวคะนอง เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นพระราม 4-2 เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นสาธุประดิษฐ์ 1 เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นสุขสวัสดิ์ เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นสุขุมวิท(เพลินจิต) เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นเลียบแม่น้ำ เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางยกระดับท่าเรือ เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงพระราม 4 เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงเพชรบุรี เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางออกสาธุประดิษฐ์ เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ราบบ่อนไก่ เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ราบบ่อนไก่ เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ราบพระราม 3 เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ลงดินแดง เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ลงสะพานพระราม 9 เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านดาวคะนอง เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านดาวคะนอง เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านพระราม 4-2 เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านสาธุประดิษฐ์ 1 เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านสุขสวัสดิ์ เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านสุขุมวิท(เพลินจิต) เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านเลียบแม่น้ำ เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าเซ็นทรัลพระราม 3 เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เข้าต่างระดับท่าเรือ เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เนินสาธุประดิษฐ์ เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เนินเพลินจิต เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือถนนพระราม 4 เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้งช่องนนทรีย์ เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้งบางกอกพาเลส เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้งวัดสารอด เส้นทาง ดาวคะนอง - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงท่าเรือ เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนออกสุขุมวิท 62 เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ขึ้นสะพานพระราม 9 เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นดาวคะนอง เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นท่าเรือ 2 เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นสาธุประดิษฐ์ 1 เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นสุขสวัสดิ์ เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นเลียบแม่น้ำ เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงท่าเรือ เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงสมุทรปราการ เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงสุขุมวิท 62 เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงอาจณรงค์ เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางออกบางนา-ชลบุรี เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางออกพระโขนง เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางออกสาธุประดิษฐ์ เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ราบพระราม 3 เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ราบโรงกลั่น เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ราบโรงกลั่น เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ลงสะพานพระราม 9 เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านดาวคะนอง เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านดาวคะนอง เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านท่าเรือ 2 เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านสาธุประดิษฐ์ 1 เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านสุขสวัสดิ์ เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านเลียบแม่น้ำ เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าศูนย์ควบคุมทางด่วน 1 เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าเซ็นทรัลพระราม 3 เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เข้าต่างระดับท่าเรือ เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เนินสาธุประดิษฐ์ เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เนินสุขุมวิท 62 เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เนินสุขุมวิท 62 เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้ง ม.กรุงเทพฯ เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้งช่องนนทรีย์ เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้งต่างระดับท่าเรือ เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้งวัดสะพาน เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้งวัดสารอด เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้งอาจณรงค์ เส้นทาง ดาวคะนอง - บางนา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงพระราม 3 (เลียบแม่น้ำ) เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงสาธุประดิษฐ์ เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนออกดาวคะนอง เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนออกสุขสวัสดิ์ เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ขึ้นสะพานพระราม 9 เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับท่าเรือ (โค้งนกเล็ก) เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นท่าเรือ 1 เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นสาธุประดิษฐ์ 2 เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นสุขุมวิท 62 เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นอาจณรงค์ เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงดาวคะนอง เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงท่าเรือ เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงพระราม 3 (เลียบแม่น้ำ) เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงสมุทรสาคร (พระราม 2) เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงสาธุประดิษฐ์ เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงสุขสวัสดิ์ เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ราบพระราม 3 เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ราบพระราม 3 เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ราบสุขุมวิท 62 เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ราบสุขุมวิท 62 เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ราบโรงกลั่น เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านท่าเรือ 1 เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านบางนา เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านบางนา (จากถนนสรรพวุธ) เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านบางนา (จากสมุทรปราการ) เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านบางนา(จากชลบุรี) เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านสุขุมวิท 62 เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านอาจณรงค์ เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าศูนย์ควบคุมทางด่วน 1 เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เข้าต่างระดับท่าเรือ เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เนินสาธุประดิษฐ์ เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เนินสุขุมวิท 62 เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เนินสุขุมวิท 62 เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้ง ม.กรุงเทพฯ เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้งช่องนนทรีย์ เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้งวัดสะพาน เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้งวัดสะพาน เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้งวัดสารอด เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้งอาจณรงค์ เส้นทาง บางนา - ดาวคะนอง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงพระราม 4 เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับท่าเรือ เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับท่าเรือ เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับมักกะสัน เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับมักกะสันแยกเข้าด่วน 2 เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นท่าเรือ 1 เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นพระราม 4-2 เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นสุขุมวิท 62 เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นสุขุมวิท(เพลินจิต) เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นอาจณรงค์ เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงท่าเรือ เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงพระราม 4 เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงเพชรบุรี เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ราบบ่อนไก่ เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ราบบ่อนไก่ เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ราบสุขุมวิท 62 เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ราบสุขุมวิท 62 เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ราบโรงกลั่น เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ลงดินแดง เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านท่าเรือ 1 เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านบางนา เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านบางนา (จากถนนสรรพวุธ) เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านบางนา (จากสมุทรปราการ) เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านบางนา(จากชลบุรี) เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านพระราม 4-2 เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านสุขุมวิท 62 เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านสุขุมวิท(เพลินจิต) เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านอาจณรงค์ เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าศูนย์ควบคุมทางด่วน 1 เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เข้าต่างระดับท่าเรือ เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เนินสุขุมวิท 62 เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เนินสุขุมวิท 62 เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เนินเพลินจิต เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือถนนพระราม 4 เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้ง ม.กรุงเทพฯ เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้งบางกอกพาเลส เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้งวัดสะพาน เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้งวัดสะพาน เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้งอาจณรงค์ เส้นทาง บางนา - ดินแดง สภาพการจราจร คล่องตัว

ทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางด่วนขั้นที่ 2)

 • ชื่อถนน ก่อนลงกำแพงเพชร 2 (หมอชิต 2) เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงงามวงศ์วาน เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงงามวงศ์วาน เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงพระราม 6 (คลองประปา) เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงพระราม 9 เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงพหลโยธิน(อนุสาวรีย์) เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงแจ้งวัฒนะ เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วง รพ.ปิยะเวท เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วงซอยศูนย์วิจัย เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วงมอเตอร์เวย์ ถึงหน้าด่านศรีนครินทร์ เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วงวัดบัวขวัญ เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับพญาไท (ไปแจ้งวัฒนะ) เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับมักกะสัน (ไปพญาไท) เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับรามคำแหง ไปพญาไท เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับรามคำแหง ไปพญาไท เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นงามวงศ์วาน 1 เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นประปา 1 เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นพหลโยธิน 2 เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นรามคำแหง เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นอโศก 1 เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นอโศก 2 เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงกำแพงเพชร (สวนจตุจักร) เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงกำแพงเพชร 2 (หมอชิต 2) เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงงามวงศ์วาน (พงษ์เพชร) เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงงามวงศ์วาน (แคราย) เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงถนนรัชดา (ประชานุกูล) เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงพระราม 6 (คลองประปา) เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงพระราม 9 เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงพหลโยธิน1(อนุสาวรีย์ชัยฯ) เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงแจ้งวัฒนะ เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงแจ้งวัฒนะ(ไปปากเกร็ด) เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงแจ้งวัฒนะ(ไปหลักสี่) เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านงามวงศ์วาน 1 เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านประชาชื่น (ขาออก) เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านประปา 1 เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านพหลโยธิน 2 เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านรามคำแหง เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านอโศก 1 เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านอโศก 2 เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านอโศก 4 เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หลังด่านประชาชื่น (ขาออก) เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หลังด่านประชาชื่น 1 เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หลังด่านศรีนครินทร์ เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หลังด่านอโศก 4 เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เข้าต่างระดับพญาไท เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เข้าต่างระดับมักกะสัน เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เนินประชาชื่น เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือด่านประปา 1 เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือด่านอโศก2 เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือถนนงามวงศ์วาน เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือถนนพหลโยธิน เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือถนนแจ้งวัฒนะ เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้ง บขส. (หมอชิต 2) เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้งโรงปูน เส้นทาง ศรีนครินทร์ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงพระราม 4 (หัวลำโพง) เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงพระราม 9 เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงพหลโยธิน(อนุสาวรีย์) เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงยมราช เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงสาธุประดิษฐ์ เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงสีลม เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วง รพ.ปิยะเวท เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วง รพ.รามา เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วง รพ.เลิศสิน เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วงซอยศูนย์วิจัย เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วงถนนจันทน์ เข้าต่างระดับบางโคล่ เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วงมอเตอร์เวย์ ถึงหน้าด่านศรีนครินทร์ เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับบางโคล่ เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับบางโคล่เข้าทางด่วน 1 เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับพญาไท(ไปยมราช) เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับมักกะสัน (ไปพญาไท) เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับรามคำแหง ไปพญาไท เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับรามคำแหง ไปพญาไท เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นพหลโยธิน 2 เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นยมราช (ไปบางโคล่) เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นรามคำแหง เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นสะพานสว่าง เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นสาทร เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นอุรุพงษ์ เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นอุรุพงษ์ เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นอโศก 1 เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นอโศก 2 เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงถนนจันทน์ เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงพระราม 3(บางโคล่) เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงพระราม 9 เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงพระราม4 (หัวลำโพง) เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงพหลโยธิน1(อนุสาวรีย์ชัยฯ) เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงยมราช เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงสาธุประดิษฐ์ เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงสีลม เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านพหลโยธิน 2 เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านยมราช เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านรามคำแหง เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านสะพานสว่าง เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านสาทร เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านอุรุพงษ์ เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านอโศก 1 เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านอโศก 2 เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านอโศก 4 เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หลังด่านศรีนครินทร์ เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หลังด่านอโศก 4 เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เข้าต่างระดับพญาไท เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เข้าต่างระดับมักกะสัน เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือด่านสาทร เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือด่านอุรุพงษ์ เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือด่านอโศก2 เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือถนนพระราม 4 (หัวลำโพง) เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือถนนพหลโยธิน เส้นทาง ศรีนครินทร์ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนทางลงอโศก (แยกพระราม9) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงพระราม 6 (คลองประปา ) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงพหลโยธิน (สนามเป้า) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงรามคำแหง เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงศรีนครินทร์ เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงอโศก (แยก อสมท.) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วง รพ.ปิยะเวท เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วงซอยศูนย์วิจัย เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วงทางลงศรีนครินทร์ ถึงมอเตอร์เวย์ เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วงวัดบัวขวัญ ถึงก่อนลงงามวงศ์วาน เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วงแจ้งวัฒนะ ถึงวัดบัวขวัญ เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับพญาไท (ไปพหลโยธิน) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับมักกะสัน เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับรามคำแหง(ไปศรีนครินทร์) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นงามวงศ์วาน เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นงามวงศ์วาน เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นงามวงศ์วาน เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นบางซื่อ เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นประปา 2 เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นพระราม 9 เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นพหลโยธิน 1 เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นย่านพหลโยธิน เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นแจ้งวัฒนะ (ไปประชาชื่น) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นแจ้งวัฒนะ (ไปประชาชื่น) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงงามวงศ์วาน เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงงามวงศ์วาน (ไปพงษ์เพชร) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงงามวงศ์วาน (ไปพงษ์เพชร) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงประชาชื่น 2 เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงพระราม 6 (ประปา 2) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงพหลโยธิน (สนามเป้า) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงรามคำแหง เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงศรีนครินทร์ เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงอโศก (แยกพระราม9) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงอโศก 1 (แยก อสมท.) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านงามวงศ์วาน เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านบางซื่อ เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านประชาชื่น (ขาเข้า) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านประชาชื่น (ขาเข้า) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านประชาชื่น 2 เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านประปา 2 เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านพระราม 9 เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านพระราม 9-1 (ฉลองรัช) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านพหลโยธิน 1 เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านย่านพหลโยธิน เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านรัชดาภิเษก เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านรัชดาภิเษก เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านอโศก 3 เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านแจ้งวัฒนะ เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านแจ้งวัฒนะ เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หลังด่านประชาชื่น( ขาเข้า) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หลังด่านอโศก 3 เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เข้าต่างระดับพญาไท เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เข้าต่างระดับมักกะสัน(คิวเพลส) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เนินประชาชื่น เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือด่านประปา 2 เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือถนนงามวงศ์วาน เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือถนนพหลโยธิน เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือถนนแจ้งวัฒนะ เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้ง บขส. (หมอชิต 2) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้งปูนซิเมนต์ เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้งปูนซิเมนต์-ขึ้นย่านพหล เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงพระราม 4 (หัวลำโพง) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงพระราม 6 (คลองประปา ) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงยมราช เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงสาธุประดิษฐ์ เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงสีลม เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วง รพ.รามา เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วง รพ.เลิศสิน เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วงถนนจันทน์ เข้าต่างระดับบางโคล่ เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วงวัดบัวขวัญ ถึงก่อนลงงามวงศ์วาน เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วงแจ้งวัฒนะ ถึงวัดบัวขวัญ เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับบางโคล่ เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับบางโคล่เข้าทางด่วน 1 เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับพญาไท เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นงามวงศ์วาน เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นงามวงศ์วาน เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นงามวงศ์วาน เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นบางซื่อ เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นประปา 2 เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นยมราช (ไปบางโคล่) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นย่านพหลโยธิน เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นสะพานสว่าง เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นสาทร เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นอุรุพงษ์ เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นอุรุพงษ์ เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นแจ้งวัฒนะ (ไปประชาชื่น) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงงามวงศ์วาน เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงงามวงศ์วาน (ไปพงษ์เพชร) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงงามวงศ์วาน (ไปพงษ์เพชร) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงถนนจันทน์ เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงประชาชื่น 2 เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงพระราม 3(บางโคล่) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงพระราม 6 (ประปา 2) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงพระราม4 (หัวลำโพง) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงยมราช เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงสาธุประดิษฐ์ เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงสีลม เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านงามวงศ์วาน เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านบางซื่อ เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านประชาชื่น (ขาเข้า) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านประชาชื่น (ขาเข้า) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านประชาชื่น 2 เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านประปา 2 เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านยมราช เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านย่านพหลโยธิน เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านรัชดาภิเษก เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านรัชดาภิเษก เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านสะพานสว่าง เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านสาทร เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านอุรุพงษ์ เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านแจ้งวัฒนะ เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านแจ้งวัฒนะ เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หลังด่านประชาชื่น( ขาเข้า) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เข้าต่างระดับพญาไท เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เนินประชาชื่น เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือด่านประปา 2 เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือด่านสาทร เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือด่านอุรุพงษ์ เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือถนนงามวงศ์วาน เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือถนนพระราม 4 (หัวลำโพง) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือถนนแจ้งวัฒนะ เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้ง บขส. (หมอชิต 2) เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้งปูนซิเมนต์ เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้งปูนซิเมนต์-ขึ้นย่านพหล เส้นทาง แจ้งวัฒนะ - บางโคล่ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน undefined เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนทางลงอโศก (แยกพระราม9) เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงถนนจันทน์ เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงถนนจันทน์ เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงพระราม 4 (สามย่าน) เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงพหลโยธิน (สนามเป้า) เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงรามคำแหง เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงศรีนครินทร์ เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงสาทร เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงอุรุพงษ์ เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงอโศก (แยก อสมท.) เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วง รพ.ปิยะเวท เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วง รพ.รามา เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วง รพ.เลิศสิน เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วงซอยศูนย์วิจัย เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วงทางลงศรีนครินทร์ ถึงมอเตอร์เวย์ เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ด่วน 1 แยกเข้าต่างระดับบางโคล่ เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับบางโคล่ เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับพญาไท เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับมักกะสัน เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับรามคำแหง(ไปศรีนครินทร์) เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นด่านจันทน์ เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นพระราม 3 เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นพระราม 9 เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นพหลโยธิน 1 เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นยมราช (ไปแจ้งวัฒนะ-ดินแดง) เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นสาธุประดิษฐ์ 3 เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นสุรวงศ์ เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นหัวลำโพง เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นแจ้งวัฒนะ (ไปประชาชื่น) เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงถนนจันทน์ เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงพระราม 4 (สามย่าน) เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงพหลโยธิน (สนามเป้า) เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงรามคำแหง เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงศรีนครินทร์ เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงสาทร เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงอุรุพงษ์ เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงอโศก (แยกพระราม9) เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงอโศก 1 (แยก อสมท.) เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ลงสะพานพระราม 9 เข้าด่วน 2 เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านจันทน์ เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านพระราม 3 เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านพระราม 9 เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านพระราม 9-1 (ฉลองรัช) เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านพหลโยธิน 1 เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านสาธุประดิษฐ์ 3 เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านสุรวงศ์ เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านหัวลำโพง เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านอโศก 3 เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หลังด่านอโศก 3 เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เข้าต่างระดับพญาไท เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เข้าต่างระดับมักกะสัน(คิวเพลส) เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือด่านจันทน์ เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือถนนพระราม 4 (หัวลำโพง) เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือถนนพหลโยธิน เส้นทาง บางโคล่ - ศรีนครินทร์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน undefined เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงกำแพงเพชร (สวนจตุจักร) เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงกำแพงเพชร 2 (หมอชิต 2) เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงงามวงศ์วาน เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงงามวงศ์วาน เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงถนนจันทน์ เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงถนนจันทน์ เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงพระราม 4 (สามย่าน) เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงพระราม 6 (คลองประปา) เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงสาทร เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงอุรุพงษ์ เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงแจ้งวัฒนะ เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วง รพ.รามา เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วง รพ.เลิศสิน เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วงวัดบัวขวัญ เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ด่วน 1 แยกเข้าต่างระดับบางโคล่ เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับบางโคล่ เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ต่างระดับพญาไท เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นงามวงศ์วาน 1 เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นด่านจันทน์ เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นประปา 1 เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นพระราม 3 เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นยมราช (ไปแจ้งวัฒนะ-ดินแดง) เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นสาธุประดิษฐ์ 3 เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นสุรวงศ์ เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นหัวลำโพง เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงกำแพงเพชร (สวนจตุจักร) เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงกำแพงเพชร 2 (หมอชิต 2) เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงงามวงศ์วาน (พงษ์เพชร) เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงงามวงศ์วาน (แคราย) เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงถนนจันทน์ เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงถนนรัชดา (ประชานุกูล) เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงพระราม 4 (สามย่าน) เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงพระราม 6 (คลองประปา) เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงสาทร เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงอุรุพงษ์ เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงแจ้งวัฒนะ เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงแจ้งวัฒนะ(ไปปากเกร็ด) เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงแจ้งวัฒนะ(ไปหลักสี่) เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ลงสะพานพระราม 9 เข้าด่วน 2 เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านงามวงศ์วาน 1 เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านจันทน์ เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านประชาชื่น (ขาออก) เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านประปา 1 เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านพระราม 3 เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านสาธุประดิษฐ์ 3 เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านสุรวงศ์ เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านหัวลำโพง เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หลังด่านประชาชื่น (ขาออก) เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หลังด่านประชาชื่น 1 เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เข้าต่างระดับพญาไท เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เนินประชาชื่น เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือด่านจันทน์ เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือด่านประปา 1 เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือถนนงามวงศ์วาน เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือถนนพระราม 4 (หัวลำโพง) เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือถนนแจ้งวัฒนะ เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้ง บขส. (หมอชิต 2) เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้งโรงปูน เส้นทาง บางโคล่ - แจ้งวัฒนะ สภาพการจราจร คล่องตัว

ทางพิเศษฉลองรัช (ทางด่วนสายรามอินทรา - อาจณรงค์)

 • ชื่อถนน ก่อนลงพัฒนาการ 2 เส้นทาง รามอินทรา - อาจณรงค์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงลาดพร้าว เส้นทาง รามอินทรา - อาจณรงค์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงสุขุมวิท 50 เส้นทาง รามอินทรา - อาจณรงค์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนเข้าต่างระดับรามคำแหง เส้นทาง รามอินทรา - อาจณรงค์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วงห้างโลตัสรามอินทรา เส้นทาง รามอินทรา - อาจณรงค์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นประชาอุทิศ เส้นทาง รามอินทรา - อาจณรงค์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นพัฒนาการ 1 เส้นทาง รามอินทรา - อาจณรงค์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นรามอินทรา เส้นทาง รามอินทรา - อาจณรงค์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นรามอินทรา เส้นทาง รามอินทรา - อาจณรงค์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นโยธินพัฒนา เส้นทาง รามอินทรา - อาจณรงค์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงถนนพระราม 9 เส้นทาง รามอินทรา - อาจณรงค์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงพัฒนาการ เส้นทาง รามอินทรา - อาจณรงค์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงลาดพร้าว เส้นทาง รามอินทรา - อาจณรงค์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงสุขุมวิท 50 เส้นทาง รามอินทรา - อาจณรงค์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่วนพระราม 9-1(ศรีรัช) เส้นทาง รามอินทรา - อาจณรงค์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านประชาอุทิศ เส้นทาง รามอินทรา - อาจณรงค์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านพัฒนาการ 1 เส้นทาง รามอินทรา - อาจณรงค์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านรามอินทรา เส้นทาง รามอินทรา - อาจณรงค์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านโยธินพัฒนา เส้นทาง รามอินทรา - อาจณรงค์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าศูนย์ควบคุมด่วน3 เส้นทาง รามอินทรา - อาจณรงค์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าศูนย์ควบคุมด่วน3 เส้นทาง รามอินทรา - อาจณรงค์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หลังด่านพระราม 9-1 (ฉลองรัช) เส้นทาง รามอินทรา - อาจณรงค์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เข้าต่างระดับรามคำแหง เส้นทาง รามอินทรา - อาจณรงค์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เนินประชาอุทิศ เส้นทาง รามอินทรา - อาจณรงค์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือถนนพัฒนาการ เส้นทาง รามอินทรา - อาจณรงค์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือถนนลาดพร้าว เส้นทาง รามอินทรา - อาจณรงค์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือถนนเกษตร - นวมินทร์ เส้นทาง รามอินทรา - อาจณรงค์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือถนนเกษตร - นวมินทร์ เส้นทาง รามอินทรา - อาจณรงค์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้งพระโขนง เส้นทาง รามอินทรา - อาจณรงค์ สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงถนนพระราม 9 เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงพัฒนาการ1 เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงรามอินทรา เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงลาดพร้าว(ประชาอุทิศ) เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนลงเกษตร - นวมินทร์ เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วงห้างโลตัสรามอินทรา เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วงเนินประชาอุทิศ(ขาออก) เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นพระโขนง เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นพัฒนาการ 2 เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางขึ้นลาดพร้าว เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงถนนพระราม 9 เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงพัฒนาการ 1 เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงรามอินทรา เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงลาดพร้าว(ประชาอุทิศ) เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ทางลงเกษตร - นวมินทร์ เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านพระราม 9-1 (ศรีรัช) เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านพระราม 9-2 เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านพระราม 9-2 เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านพระโขนง เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านพระโขนง (จากสุขุมวิท 50) เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านพัฒนาการ 2 เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านลาดพร้าว เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าด่านอาจณรงค์ 2 (จากสุขุมวิท 62) เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าศูนย์ควบคุมด่วน3 เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หน้าศูนย์ควบคุมด่วน3 เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หลังด่านพระราม 9-1 (ฉลองรัช) เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หลังด่านอาจณรงค์ 1 ไปท่าเรือ เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน หลังด่านอาจณรงค์ 2 เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือด่านพระโขนง เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือถนนพัฒนาการ เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือถนนลาดพร้าว เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือถนนเกษตร - นวมินทร์ เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน เหนือถนนเกษตร - นวมินทร์ เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน โค้งพระโขนง เส้นทาง อาจณรงค์ - รามอินทรา สภาพการจราจร คล่องตัว

ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางด่วนสายบางนา - ชลบุรี)

 • ชื่อถนน 6036 เส้นทาง บางนา - ชลบุรี สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน 6037 เส้นทาง บางนา - ชลบุรี สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน 6082 เส้นทาง บางนา - ชลบุรี สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนทางลงสุวรรณภูมิ 1 เส้นทาง บางนา - ชลบุรี สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ก่อนทางออกเมืองใหม่บางพลี เส้นทาง บางนา - ชลบุรี สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน จุดขึ้นด่านบางบ่อ เส้นทาง บางนา - ชลบุรี สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน จุดขึ้นด่านบางบ่อ เส้นทาง บางนา - ชลบุรี สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน จุดขึ้นด่านบางบ่อ เส้นทาง บางนา - ชลบุรี สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน จุดขึ้นด่านบางปะกง 2 เส้นทาง บางนา - ชลบุรี สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน จุดขึ้นด่านบางปะกง 2 เส้นทาง บางนา - ชลบุรี สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน จุดขึ้นด่านบางปะกง 2 เส้นทาง บางนา - ชลบุรี สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน จุดขึ้นด่านบางพลี 2 เส้นทาง บางนา - ชลบุรี สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน จุดขึ้นด่านบางวัว เส้นทาง บางนา - ชลบุรี สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน จุดขึ้นด่านบางวัว เส้นทาง บางนา - ชลบุรี สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วงก่อนทางออกที่2บางพลี เส้นทาง บางนา - ชลบุรี สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วงก่อนทางออกที่3เมืองใหม่บางพลี เส้นทาง บางนา - ชลบุรี สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วงก่อนทางออกที่4บางบ่อ(ด่านบางเสาธง) เส้นทาง บางนา - ชลบุรี สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วงก่อนทางออกที่5 บางพลีน้อย เส้นทาง บางนา - ชลบุรี สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วงก่อนทางออกที่6บางวัว เส้นทาง บางนา - ชลบุรี สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วงก่อนทางออกที่7บางปะกง เส้นทาง บางนา - ชลบุรี สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วงบางพลี เส้นทาง บางนา - ชลบุรี สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วงวัดศรีเอี่ยม เส้นทาง บางนา - ชลบุรี สภาพการจราจร คล่องตัว
 • ชื่อถนน ช่วงหน้าด่านชลบุรี เส้นทาง บางนา - ชลบุรี สภาพการจราจร คล่องตัว