การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กรอบและเงื่อนไขในการยื่นขอเช่าพื้นที่ เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเขตทางพิเศษ

กรอบและเงื่อนไขในการยื่นขอเช่าพื้นที่ เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเขตทางพิเศษ

3007
24 กรกฎาคม 2557

กรอบและเงื่อนไขในการยื่นขอเช่าพื้นที่ เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเขตทางพิเศษ

 

ข้อมูลจากภาพกิจกรรม


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 59 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 85 , ผู้ชมรายเดือน 665 , ผู้ชมทั้งหมด : 9675

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย