การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ข้อมูลโครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

2939
01 ตุลาคม 2557
วันที่แก้ไขข้อมูล : 1 เมษายน 2555
 
รายละเอียดข้อมูลโครงการทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
 
 
     ขณะนี้ พ.ร.ฏ.กำหนดเขตที่ดินบริเวณที่ที่จะเวนคืนโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ดังนี้
 
- แนวสายทางตาม พ.ร.ฎ. มีระยะทางประมาณ ๑๖.๗ กม. โดยใช้พื้นที่เขตทางรถไฟสายใต้เป็นส่วนใหญ่(สำหรับ Main Line ของทางพิเศษ) ใช้พื้นที่เอกชนเป็นส่วนน้อย (เป็นทางขึ้น - ลงและทางแยกขึ้นต่างระดับ)
 
- ผ่านเขตท้องที่ กทม. ๖ เขตท้องที่
- ฝั่งตะวันตก (ทวีวัฒนา ,ตลิ่งชัน ,บางกอกน้อย และเขตบางพลัด) และรวมท้องที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
- ฝั่งตะวันออก (บางซื่อ ,จตุจักร)
 
- แนวสายทางเริ่มจากถนนกาญจนาภิเษก (บริเวณใกล้โรงกรองน้ำมหาสวัสดิ์) มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกผ่านถนนสวนผัก ถนนราชพฤกษ์ ข้ามคลองบางกอกน้อย ไปยังสะพานพระราม ๖ ข้ามน้ำเจ้าพระยาไปยังบางซื่อและไปเชื่อมต่อทางด่วนชั้นที่ ๒ ที่บริเวณหมดชิต ๒ เขตจตุจักร
 
- ลักษณะทางด่วน
- เขตทางด่วนมีความกว้างประมาณ ๓๐ เมตร แบ่งออกเป็น ๖ ช่วงจราจร(ไป ๓ ช่องจราจร กลับ ๓ ช่องจราจร กว้างช่องละประมาณ ๓.๕๐ เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง ๑.๕๐ เมตรไหล่ทางด้านใน ๐.๕๐ เมตร)
- เขตทางด่วนขึ้น - ลง (Main Line + Ramp) กว้างประมาณ ๔๐ – ๔๕ เมตร เฉพาะ Ramp กว้างประมาณ ๑๐ เมตร (๒ ช่องจราจร) ทางแยกต่างระดับ (Interchange กว้างประมาณ ๒๐๐ – ๓๐๐ เมตร)
- มีทางแยกต่างระดับ ๓ บริเวณ / ทางขึ้น - ลง ๖ บริเวณ ประกอบด้วย
- ทางแยกต่างระดับกาญจนาภิเษก ทางแยกต่างระดับบรมราชชนนี และ ทางแยกต่างระดับศรีรัช
- ทางขึ้น - ลงกาญจนาภิเษก ทางขึ้น – ลงราชพฤกษ์ ทางขึ้น - ลงบางบำหรุ ทางขึ้น – ลงจรัญสนิทวงศ์ ทางขึ้น – ลงพระราม ๖ และทางขึ้น – ลงกำแพงเพชร
 
- พื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด ๔๗๗ ไร่ (๓๖๔ + ๑๑๓ ไร่) แยกเป็น
- พื้นที่ของ รฟท. (เจรจาตกลง) ประมาณ ๓๖๔ ไร่ แบ่งเป็น
- ที่ดินที่อยู่ในเขค Main Line (เขตทางเดิมของการรถไฟฯ) จำนวน ๒๖๔ ไร่
- ที่ดินนอกเขต Main Line (ส่วนที่มีโฉนดของ รฟท.) จำนวน ๑๐๐ ไร่ (๓๗ แปลง)
- พื้นที่เอกชนที่ต้องจัดกรรมสิทธิ์ จำนวน ๑๑๓ ไร่ (๖๒๙ แปลง)
 
- สิ่งปลูกสร้างโดยประมาณ ๘๕๒ หลัง ดังนี้
- สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขต Main Line (เขตทางเดิมของการรถไฟฯ) จำนวน ๑๗๘ หลัง
- สิ่งปลูกสร้างที่อยู่นอกเขต Main Line (ส่วนที่มีโฉนดของ รฟท.) จำนวน ๑๕๗ หลัง
- สิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนพื้นที่เอกชนที่ต้องจัดกรรมสิทธิ์ จำนวน ๕๑๗ หลัง
 
- แผนงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
         งานกรรมสิทธิ์ที่ดินใช้ระยะเวลารวม ๒๕ เดือน นับตั้งแต่ พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินใช้บังคับ ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๕๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สำหรับการส่งมอบพื้นที่คาดว่าจพส่งมอบพื้นที่หลังแรกได้ประมาณต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
 
- วงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ตั้งไว้ ๙๙,๕๖๔ ล้านบาท แยกเป็น
- เอกชน (เวนคืน) ๖,๔๙๖.๗๙ ล้านบาท
- รฟท.         
- ที่ดิน               ๒,๐๗๔.๔๒  ล้านบาท              
- สิ่งปลูกสร้าง         ๙๙๒.๘๐  ล้านบาท
(มูลค่าลงทุนโครงการรวม ๒๗,๐๒๒ ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าก่อสร้าง ๑๗,๑๓๗ ล้านบาท / ค่ากรรมสิทธิ์ ๙,๕๖๔ ล้านบาท ค่าทบทวนแบบและค่าควบคุมงาน ๓๒๑ ล้านบาท)
 
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
 
ดาวน์โหลด


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 44 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 89 , ผู้ชมรายเดือน 476 , ผู้ชมทั้งหมด : 9486

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย