การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

อัตราค่าผ่านทาง

อัตราค่าผ่านทาง

270985
10 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูล  โดย  ฝ่ายนโยบายและแผน

ข้อมูลจากภาพกิจกรรม


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 58 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 85 , ผู้ชมรายเดือน 664 , ผู้ชมทั้งหมด : 9674

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย