การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

อำนวยความสะดวกผู้ใช้ทาง

อำนวยความสะดวกผู้ใช้ทาง

6201
06 มกราคม 2557
ด้านการติดต่อสื่อสารและอุปกรณ์ 
          การทางพิเศษฯ จัดให้มีศูนย์ควบคุมระบบทางพิเศษ โดยมีพนักงานสื่อสารทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานงานกับหน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน ตลอดจนประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานบนทางพิเศษและถนนด้านล่าง เพื่อคอยให้บริการแก่ผู้ใช้ทางตลอด ๒๔ ชม. โดยมีอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร คือ โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โทรทัศน์วงจรปิดติดตั้งบนทางพิเศษเป็นระยะๆ ตลอดแนวเส้นทาง เพื่อตรวจสอบดูสภาพจราจรและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนทางพิเศษ ทำให้ผู้ใช้ทางมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับความช่วยเหลือในทันที เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 
 
โทรศัพท์ฉุกเฉินติดตั้ง (ETS)
          โทรศัพท์ฉุกเฉินติดตั้งบนทางพิเศษทุกระยะ ๑ กิโลเมตร ผู้ใช้ทางสามารถใช้ติดต่อกับพนักงานสื่อสารที่ศูนย์ควบคุมโดยกดแกนเหล็กหรือปุ่มสีเขียวเรียกเข้ามาที่ศูนย์ พนักงานสื่อสารจะหันกล้องโทรทัศน์ (CCTV) ตัวที่ใกล้กับตำแหน่งของโทรศัพท์ที่มีการเรียกเข้ามา และจะสามารถเห็นภาพตำแหน่งที่มีการเรียกเข้ามา พร้อมกับเครื่องบันทึกเสียงและภาพจะทำการบันทึกการติดต่อระหว่างผู้ใช้ทางกับพนักงานสื่อสาร
 
 
ป้ายข้อความ (VMS)
          การทางพิเศษฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทางได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจราจร และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ผ่านทางป้ายข้อความ ซึ่งติดตั้งก่อนทางแยกต่างๆ บนทางพิเศษ
 
          การประสานงานเพื่อการจัดการจราจรเป็นภารกิจประจำวันที่การทางพิเศษฯ จะต้องประสานงานกับกองจราจร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจทางด่วน ๒ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง โดยเฉพาะในช่วงเวลาการจราจรติดขัด เช่น บริเวณที่เป็นทางขึ้น - ลง หรือบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น โดยอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการจัดการจราจร คือ
- การทางพิเศษฯ ได้ติดตั้งป้ายสัญญาณในการแสดงสัญญาณจราจร เพื่อเตือนผู้ใช้ทางให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง เช่น กำหนดความเร็วบนทางพิเศษ ในกรณีฝนตกหรือการกำหนดทิศทางจราจร
- การทางพิเศษฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง โดยจัดให้มีด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด หากพบว่ารถบรรทุกมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดไว้ จะไม่อนุญาตให้วิ่งขึ้นบนทางพิเศษ
- ในกรณีที่ผู้ใช้ทางประสบอุบัติเหตุ หรือเครื่องยนต์ขัดข้องบนทางพิเศษ  พนักงานกู้ภัยจะให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขเครื่องยนต์ จนสามารถวิ่งต่อไปได้ หรือหากไม่สามารถแก้ไขได้ ก็จะช่วยลากจูงรถจากบนทางพิเศษลงไปยังบริเวณที่ใกล้ที่สุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่ต้องเติมน้ำมัน หรือค่าผงเคมีขจัดคราบน้ำมันจากการเกิดอุบัติเหตุ
- ในกรณีน้ำมันหมด พนักงานจะเติมน้ำมันให้ เพื่อให้สามารถนำรถลงไปจากทางพิเศษและหาสถานีบริการน้ำมันได้ อัตราค่าน้ำมันขึ้นกับราคาท้องตลาด โดยเฉลี่ยจะประมาณ ๑๐๐ บาทเท่านั้น
- ในกรณีรถมีปัญหา และมีคราบน้ำมันไหลออกมาบนถนน ทางพนักงานจำเป็นต้องใช้สารเคมีขจัดคราบน้ำมันดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางคนอื่นๆ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 11 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 49 , ผู้ชมรายเดือน 492 , ผู้ชมทั้งหมด : 9502

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย