การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ISO 9001 : 2015 ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร

ISO 9001 : 2015 ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร

2736
30 พฤศจิกายน 2560

 

       การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2008  ในงานรับชำระค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด  โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561

     ด้วยความมุ่งมั่นขององค์กรที่จะพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ คณะกรรมการการทบทวนฝ่ายบริหารได้มีมติให้ปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานคุณภาพด้านการให้บริการ ISO 9001 : 2008 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 ในปี 2560  กทพ. ได้ว่าจ้างบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ให้ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อออกใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ในงานรับชำระค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และขยายขอบเขตการรับรองไปที่ฝ่ายควบคุมการจราจร บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ โดยบริษัทฯ ได้เข้าตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560 โดยผลของการตรวจประเมินฯ ไม่พบว่ามีความไม่สอดคล้องระหว่างการตรวจประเมินฯ ครั้งนี้ โดยบริษัทฯ  ได้ออกใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ให้แก่ กทพ. ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 และมีระยะสิ้นสุดวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 โดยใบรับรองดังกล่าวจะนับต่อเนื่องจากการได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008

 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 1375 , ผู้ชมทั้งหมด : 6825

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย