การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ISO 9001 : 2015 ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร

ISO 9001 : 2015 ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร

7741
28 กันยายน 2563
   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้นำทางพิเศษเฉลิมมหานครเข้าสู่ระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9002 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2542 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5/2542 ซึ่ง กทพ. ได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9002 : 19904 จากบริษัท TUV Rheinland Thailand Ltd. (TUV) เป็นฉบับแรก เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2543
 
   จากนั้น กทพ. ได้ดำเนินการรักษาระบบฯ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการให้บริการตามมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนรุ่นต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นขององค์กรที่จะพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ คณะกรรมการทบทวนฝ่ายบริหารได้มีมติให้ปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานคุณภาพด้านการให้บริการ ISO 9001 : 2008 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 ในปี 2560 และเมื่อวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2562 กทพ. ได้ว่าจ้างบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เข้าตรวจประเมินเพื่อออกใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 ในงานรับชำระค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และการควบคุมการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ โดยบริษัทฯ ได้ออกใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการรับรองระบบ ซึ่งผลการตรวจประเมินไม่พบความไม่สอดคล้องใดๆ กำหนดระยะเวลาการให้การรับรองต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุดระยะเวลาในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 รวม 3 ปี
 
   และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรที่จะให้ระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการของ กทพ. มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กทพ. จึงได้นำทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) เข้าสู่ระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 อีกสายทางหนึ่ง โดยว่าจ้างให้ บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เข้าดำเนินการตรวจประเมินเพื่อออกใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 เมื่อวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2563 ซึ่งผลการตรวจประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่พบความไม่สอดคล้องใดๆ ซึ่งการตรวจประเมินครั้งนี้เป็นการขยายขอบเขตจากระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ซึ่งระยะเวลาจะสิ้นสุดในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เช่นเดียวกัน
 
 
--------------------------------------------------------------------
 
 
 

ข้อมูลจากภาพกิจกรรม


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 10 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 49 , ผู้ชมรายเดือน 491 , ผู้ชมทั้งหมด : 9501

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย