การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ผู้ว่าการ กทพ. มอบผู้แทนเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปีของการประกาศใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ

580
19 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้ว่าการ กทพ. มอบผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการประจำปี
ของการประกาศใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปี ๒๕๕๗
 
          เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  เวลา ๙.๐๐ น.  นายอัยยณัฐ  ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้มอบหมายให้ นายพงศ์ศักดิ์  ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ เป็น      ผู้แทน กทพ. ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐     ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์  จัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน   กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ข้อมูลข่าวสารกับความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ"  พร้อมกันนี้ นายสุวพันธ์ุ  ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้มอบประกาศเกียรติบัติให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบตามโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗  โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีบุคลากรของแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ ที่ผ่านการทดสอบฯ จำนวน ๕ คน ดังนี้
          ๑.  นายรัชดา             ผลกระโทก     หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
          ๒.  ว่าที่ร้อยตรี บัณฑิต รัตนวิเศษ       นิติกร ๖
          ๓.  นางสาวสุพิชฌาย์   นุชมิตร          พนักงานบริหารงานทั่วไป ๕
          ๔.  นางสิริญญา          จันทรโคตร      พนักงานบริหารงานทั่วไป ๔
          ๕.  นายภัทรพล          พานสุวรรณ     พนักงานบริหารงานทั่วไป ๔
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 52 , ผู้ชมทั้งหมด : 7894

จัดซื้อจัดจ้าง

Please publish modules in offcanvas position.