การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม EXAT CG Day

577
08 กันยายน 2558
          เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม EXAT CG Day โดยมี นายวุฒิพงศ์  วิบูลย์วงศ์  กรรมการ กทพ. และประธานอนุกรรมการกำกัดูแลกิจการที่ดี เป็นประธาน ในกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ และการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "กทพ. ซื่อตรง โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม" โดยนายจตุพล  ชมพูนิช เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานของ กทพ. มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการกำกับดูแล
          กิจการที่ดี ตลอดจนการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณขององค์การ  ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ กทพ. จตุจักร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม EXAT CG Day
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม EXAT CG Day
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม EXAT CG Day
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม EXAT CG Day
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม EXAT CG Day


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 52 , ผู้ชมทั้งหมด : 7894

จัดซื้อจัดจ้าง

Please publish modules in offcanvas position.