การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ.

ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ครั้งที่ 1/2560

552
20 ธันวาคม 2560

    วันนี้ (20 ธันวาคม 2560) เวลา 13.00 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ.  ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายสุทธิศักดิ์  วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในฐานะประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เป็นประธาน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กทพ. รวมทั้งพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 2302 ชั้น 3 อาคาร 2 กทพ. จตุจักร 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 36 , ผู้ชมทั้งหมด : 7878

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย