การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ.

ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ครั้งที่ 1/2563

40
30 ตุลาคม 2563
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. กทพ. ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน รักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในฐานะประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เป็นประธาน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กทพ. รวมทั้งพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 2302 ชั้น 3 อาคาร 2 กทพ. จตุจักร


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 55 , ผู้ชมทั้งหมด : 7897

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย