การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ.

ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ครั้งที่ 1/2562

292
16 ธันวาคม 2562

วันนี้ (16 ธันวาคม 2562) เวลา 13.30 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ.  ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายสมพร  โสมะบถ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในฐานะประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เป็นประธาน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กทพ. รวมทั้งพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 2302 ชั้น 3 อาคาร 2 กทพ. จตุจักร 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 45 , ผู้ชมทั้งหมด : 7887

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย