การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR ประกวดราคานานาชาติ

ร่าง TOR ประกวดราคานานาชาติ

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๔

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 มกราคม 2562
 • - 22 มกราคม 2562
 • วันศุกร์, 11 มกราคม 2562

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๓

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 มกราคม 2562
 • - 22 มกราคม 2562
 • วันศุกร์, 11 มกราคม 2562

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 มกราคม 2562
 • - 22 มกราคม 2562
 • วันศุกร์, 11 มกราคม 2562

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๑

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 มกราคม 2562
 • - 22 มกราคม 2562
 • วันศุกร์, 11 มกราคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 80 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 86 , ผู้ชมรายเดือน 340 , ผู้ชมทั้งหมด : 9350

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย