การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างปรับปรุงสีอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ป.๙๐/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 กรกฎาคม 2560
 • - 06 สิงหาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 27 กรกฎาคม 2560

การจ้างปรับปรุงเสาไฟกิ่ง ทางด่วนเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กพด.ป.๘๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กรกฎาคม 2560
 • - 04 สิงหาคม 2560
 • วันอังคาร, 25 กรกฎาคม 2560

การซื้อรถกระเช้าตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างทางพิเศษ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๘๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กรกฎาคม 2560
 • - 04 สิงหาคม 2560
 • วันอังคาร, 25 กรกฎาคม 2560

การจ้างปรับปรุงด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ด่านฯ ดินแดง และ ด่านฯ บางนา)

 • เลขที่ : กพด.ป.๘๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กรกฎาคม 2560
 • - 29 กรกฎาคม 2560
 • วันพุธ, 19 กรกฎาคม 2560

การจ้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๗/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 กรกฎาคม 2560
 • - 27 กรกฎาคม 2560
 • วันพุธ, 19 กรกฎาคม 2560

การซื้อระบบสื่อสารข้อมูล

 • เลขที่ : กพด.ป.๘๑/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 กรกฎาคม 2560
 • - 16 กรกฎาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 06 กรกฎาคม 2560

การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทางด่วนเฉลิมมหานคร (ระบบสาย Main และสายป้อน) จำนวน ๑๐ แหล่งจ่าย

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 มิถุนายน 2560
 • - 09 กรกฎาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 29 มิถุนายน 2560

การจ้างปรับปรุงระบบ Database backup ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 มิถุนายน 2560
 • - 08 กรกฎาคม 2560
 • วันอังคาร, 27 มิถุนายน 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 9 , ผู้ชมทั้งหมด : 7546

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย