การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก

การจ้างที่ปรึกษาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System BCMS)

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 กันยายน 2563
  • วันพฤหัสบดี, 17 กันยายน 2563

การจ้างผู้ให้บริการออกแบบรายละเอียดโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 สิงหาคม 2563
  • วันจันทร์, 31 สิงหาคม 2563

การจ้างผู้ให้บริการออกแบบนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ กทพ.

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 สิงหาคม 2563
  • วันจันทร์, 17 สิงหาคม 2563

การจ้างก่อสร้างงานเสริมกำลังฐานรากทางพิเศษบูรพาวิถี

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 กรกฎาคม 2563
  • วันศุกร์, 31 กรกฎาคม 2563

การจ้างงานออกแบบการเปลี่ยนแผ่นยางรองคาน ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2563
  • วันอังคาร, 30 มิถุนายน 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 34 , ผู้ชมทั้งหมด : 7774

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย