การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก

ยกเลิกประกาศ การจ้างตัดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันพุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2564

การจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าคันหมายเลขทะเบียน ๙๕-๑๗๑๙ กรุงเทพมหานคร

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันพุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2564

การจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของ กทพ.

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มกราคม 2564
 • วันอังคาร, 19 มกราคม 2564

การซื้อ อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ (Antenna) จำนวน ๕๔ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 มกราคม 2564
 • วันจันทร์, 11 มกราคม 2564

การเช่าใช้บริการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลบนคลาวด์สำหรับงาน Big Data (Cloud Service For Big Data)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 ธันวาคม 2563
 • วันพุธ, 30 ธันวาคม 2563

การจ้างที่ปรึกษาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System BCMS)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 กันยายน 2563
 • วันพฤหัสบดี, 17 กันยายน 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 80 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 86 , ผู้ชมรายเดือน 340 , ผู้ชมทั้งหมด : 9350

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย