การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลสอบราคา

ประกาศผลสอบราคา

การซื้อรถยนต์นั่ง ๒ ตอน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๘๐๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๘๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 พฤศจิกายน 2560
 • - 25 พฤศจิกายน 2560
 • วันพุธ, 15 พฤศจิกายน 2560

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด MTC จำนวน ๒๓ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๙๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 พฤศจิกายน 2560
 • - 19 พฤศจิกายน 2560
 • วันพฤหัสบดี, 09 พฤศจิกายน 2560

การซื้อเครื่องตรวจวัดควันดำ จำนวน ๔ ตัว

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๘๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 พฤศจิกายน 2560
 • - 17 พฤศจิกายน 2560
 • วันอังคาร, 07 พฤศจิกายน 2560

การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๙/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 ตุลาคม 2560
 • - 07 พฤศจิกายน 2560
 • วันศุกร์, 27 ตุลาคม 2560

การซื้อสัญญาณไฟวับวาบ ชนิดแผงติดรถยนต์ จำนวน ๕ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๘๙/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 ตุลาคม 2560
 • - 03 พฤศจิกายน 2560
 • วันพุธ, 25 ตุลาคม 2560

การซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจสอบ วิเคราะห์และตำแหน่งเหล็กเสริม จำนวน ๑ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 ตุลาคม 2560
 • - 03 พฤศจิกายน 2560
 • วันอังคาร, 24 ตุลาคม 2560

การซื้อแป้นพิมพ์สำหรับพนักงานเก็บค่าผ่านทางของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๕๐ ตัว

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๖๐/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 ตุลาคม 2560
 • - 29 ตุลาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 19 ตุลาคม 2560

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในตู้ ATD ของระบบ ATD จำนวน ๑๓ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๖๙/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 ตุลาคม 2560
 • - 22 ตุลาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 12 ตุลาคม 2560

การซื้อเครื่องแม่ข่าย สำหรับการจัดการระบบ NAS จำนวน ๓ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๘๐/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 ตุลาคม 2560
 • - 20 ตุลาคม 2560
 • วันอังคาร, 10 ตุลาคม 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 77 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 86 , ผู้ชมรายเดือน 337 , ผู้ชมทั้งหมด : 9347

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย