การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

การซื้อ ปั๊มน้ำขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๒๔ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 มกราคม 2563
 • - 22 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2563

การจ้างปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของ กทพ. (www.exat.co.th) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 มกราคม 2563
 • - 23 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2563

การซื้ออุปกรณ์ขจัดสิ่งอุดตันภายในท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 มกราคม 2563
 • - 17 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันศุกร์, 17 มกราคม 2563

การซื้อ หมวกนิรภัยของพนักงานจัดการจราจร

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 มกราคม 2563
 • - 08 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพฤหัสบดี, 09 มกราคม 2563

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจรแบบ Full LED สำหรับ Reversible Lane บนทางพิเศษฉลองรัชปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 มกราคม 2563
 • - 07 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันอังคาร, 07 มกราคม 2563

การจ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๒๕๔,๔๐๐ เล่ม

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 มกราคม 2563
 • - 06 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันจันทร์, 06 มกราคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 65 , ผู้ชมทั้งหมด : 7225

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย