การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

การซื้อเก้าอี้ในตู้เก็บเงิน จำนวน ๑๙๐ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2562
 • - 21 กันยายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2562

การซื้อกระดาษ THERMAL ๘๐ มม. ๕๘ แกรม จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ม้วน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2562
 • - 09 กันยายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2562

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง Industrial Computer (IPC) ของระบบเก็บค่าผ่านทาง จำนวน ๑๕ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2562
 • - 21 กันยายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2562

การซื้อเครื่องตรวจวัดระดับเสียงออนไลน์พร้อมระบบประมวลผลและอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 สิงหาคม 2562
 • - 19 กันยายน 2562
 • วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 48 , ผู้ชมทั้งหมด : 6887

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย