การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

การจ้างเหมาทำความสะอาดกำแพงกันตก กำแพงกั้นเสียง พร้อมป้ายจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 สิงหาคม 2563
 • - 30 กันยายน 2563
 • วันจันทร์, 31 สิงหาคม 2563

การจ้างจัดทำผ้าห่มโครงการทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 สิงหาคม 2563
 • - 30 กันยายน 2563
 • วันจันทร์, 31 สิงหาคม 2563

การเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) แบบเทคโนโลยี Ethernet

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 สิงหาคม 2563
 • - 27 กันยายน 2563
 • วันศุกร์, 28 สิงหาคม 2563

การจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลกลาง Oracle ๗.๓.๔ บนเครื่อง DMS (Database Management System) ของทางพิเศษบูรพาวิถี

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 สิงหาคม 2563
 • - 27 กันยายน 2563
 • วันพฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2563

การซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒๗ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 สิงหาคม 2563
 • - 25 กันยายน 2563
 • วันพุธ, 26 สิงหาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 34 , ผู้ชมทั้งหมด : 7725

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย