การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ซื้อ Keyboard สำหรับเก็บค่าผ่านทาง จำนวน ๑๒ ตัว ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 กันยายน 2556
 • - 03 ตุลาคม 2556
 • วันอังคาร, 03 กันยายน 2556

จัดทำของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ กทพ. สำหรับมอบแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ของ กทพ.

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 สิงหาคม 2556
 • - 30 กันยายน 2556
 • วันศุกร์, 30 สิงหาคม 2556

จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจจับรถ (Loop Dectector)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 สิงหาคม 2556
 • - 28 กันยายน 2556
 • วันพุธ, 28 สิงหาคม 2556

จัดซื้อโปรแกรมเขียนแบบสำเร็จรูป Auto CAD LT 2013

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 สิงหาคม 2556
 • - 28 กันยายน 2556
 • วันพุธ, 28 สิงหาคม 2556

เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต วงจรที่ ๒

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 สิงหาคม 2556
 • - 21 กันยายน 2556
 • วันพุธ, 21 สิงหาคม 2556

งานจ้างซ่อมแซมกระเช้าไต่ใต้ท้องสะพานพระราม ๙

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 สิงหาคม 2556
 • - 21 กันยายน 2556
 • วันพุธ, 21 สิงหาคม 2556

โครงการศึกษา ทดสอบ และจัดทำแผนพัฒนาการประหยัดพลังงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 สิงหาคม 2556
 • - 20 กันยายน 2556
 • วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2556

การจัดหาเสื้อสะท้อนแสงให้กับพนักงานกู้ภัยประจำปี ๒๕๕๖

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 สิงหาคม 2556
 • - 20 กันยายน 2556
 • วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2556

ซื้ออะไหล่ของเครื่องจ่ายและรับบัตร สำหรับด่านเก็บค่าผ่านทาง บางนา กม.9-1 , 9-2 และ 9-3 จำนวน 5 รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 สิงหาคม 2556
 • - 20 กันยายน 2556
 • วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2556

ซื้ออะไหล่ของเครื่องจ่ายและรับบัตร สำหรับด่านเก็บค่าผ่านทาง บางนา กม.9-1 , 9-2 และ 9-3 จำนวน 7 รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 สิงหาคม 2556
 • - 20 สิงหาคม 2556
 • วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2556


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 34 , ผู้ชมทั้งหมด : 7774

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย