การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สถานีวิทยุ FM ๙๖.๐ MHz SPORT RADIO

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 กันยายน 2556
 • - 20 ตุลาคม 2556
 • วันศุกร์, 20 กันยายน 2556

รายการสองข้างทางพิเศษ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 กันยายน 2556
 • - 20 ตุลาคม 2556
 • วันศุกร์, 20 กันยายน 2556

สถานีวิทยุ สวพ.FM ๙๑

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 กันยายน 2556
 • - 20 ตุลาคม 2556
 • วันศุกร์, 20 กันยายน 2556

ซื้อ Integrated Processor Board สำหรับตัวรับบัตร จำนวน ๔ บอร์ด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 กันยายน 2556
 • - 17 ตุลาคม 2556
 • วันอังคาร, 17 กันยายน 2556

ซื้อ Integrated Processor Board สำหรับตัวจ่ายบัตร จำนวน ๔ บอร์ด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 กันยายน 2556
 • - 17 ตุลาคม 2556
 • วันอังคาร, 17 กันยายน 2556

จัดซื้อไฟกากบาท สีแดง จำนวน ๒๐ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 กันยายน 2556
 • - 17 ตุลาคม 2556
 • วันอังคาร, 17 กันยายน 2556

งานปักเสาไฟและติดตั้งเสาไฟฟ้า ทางพิเศษฉลองรัช

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 กันยายน 2556
 • - 13 ตุลาคม 2556
 • วันศุกร์, 13 กันยายน 2556

งานซื้อถังเตือนนหัวเกาะ จำนวน ๑๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 กันยายน 2556
 • - 11 ตุลาคม 2556
 • วันพุธ, 11 กันยายน 2556

ซื้อ Automatic Vehicle Classification (AVC) จำนวน ๒๐ บอร์ด ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 กันยายน 2556
 • - 11 ตุลาคม 2556
 • วันพุธ, 11 กันยายน 2556

ถุงผ้าตราสัญลักษณ์ กทพ.

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 กันยายน 2556
 • - 10 ตุลาคม 2556
 • วันอังคาร, 10 กันยายน 2556


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 37 , ผู้ชมทั้งหมด : 7879

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย