การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) จำนวน ๑ คัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 ธันวาคม 2563
 • - 16 มกราคม 2564
 • วันพุธ, 16 ธันวาคม 2563

การซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่หนา ๒ ชั้น ๓๐๐ ม. ต่อม้วน จำนวน ๓๐,๒๔๐ ม้วน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 ธันวาคม 2563
 • - 15 มกราคม 2564
 • วันอังคาร, 15 ธันวาคม 2563

การจ้างตัดหญ้า กำจัดวัชพืชใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (รวมทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 ธันวาคม 2563
 • - 09 มกราคม 2564
 • วันพุธ, 09 ธันวาคม 2563

การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รองผู้ว่าการ จำนวน ๑ คัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 ธันวาคม 2563
 • - 07 มกราคม 2564
 • วันจันทร์, 07 ธันวาคม 2563

การจ้างตัดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 ธันวาคม 2563
 • - 07 มกราคม 2564
 • วันจันทร์, 07 ธันวาคม 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา Canopy ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 พฤศจิกายน 2563
 • - 30 ธันวาคม 2563
 • วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2563

การจ้างจัดทำวารสาร EXAT Magazine ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 พฤศจิกายน 2563
 • - 24 ธันวาคม 2563
 • วันอังคาร, 24 พฤศจิกายน 2563

การซื้อ ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติทางพิเศษฉลองรัช

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 พฤศจิกายน 2563
 • - 17 ธันวาคม 2563
 • วันอังคาร, 17 พฤศจิกายน 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 60 , ผู้ชมทั้งหมด : 7902

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย