การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

การซื้อ เครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Network Video Recorder) จำนวน ๒๔ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 พฤศจิกายน 2563
 • - 09 ธันวาคม 2563
 • วันจันทร์, 09 พฤศจิกายน 2563

การซื้อ อุปกรณ์พ่นละอองน้ำแรงดันสูง จำนวน ๑ ระบบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 พฤศจิกายน 2563
 • - 06 ธันวาคม 2563
 • วันศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2563

การซื้อ เครื่อง Splice สาย Fiber Optic จำนวน ๑ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 พฤศจิกายน 2563
 • - 03 ธันวาคม 2563
 • วันอังคาร, 03 พฤศจิกายน 2563

การซื้อ รถกระเช้า ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒๑ เมตร พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 พฤศจิกายน 2563
 • - 03 ธันวาคม 2563
 • วันอังคาร, 03 พฤศจิกายน 2563

การซื้อ เครื่องตรวจสอบ Fiber Optic (OTDR) SM/MM จำนวน ๑ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 ตุลาคม 2563
 • - 27 พฤศจิกายน 2563
 • วันพุธ, 28 ตุลาคม 2563

การซื้อ กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 ตุลาคม 2563
 • - 08 พฤศจิกายน 2563
 • วันพฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2563

การจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์พัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ (Toll Facility Test and Development Center)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 ตุลาคม 2563
 • - 01 พฤศจิกายน 2563
 • วันพฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 60 , ผู้ชมทั้งหมด : 7902

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย