การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

การจ้างจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 สิงหาคม 2563
 • - 21 กันยายน 2563
 • วันศุกร์, 21 สิงหาคม 2563

การจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเลียบแม่น้ำ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 สิงหาคม 2563
 • - 19 กันยายน 2563
 • วันพุธ, 19 สิงหาคม 2563

การจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 สิงหาคม 2563
 • - 19 กันยายน 2563
 • วันพุธ, 19 สิงหาคม 2563

การจ้างบำรุงรักษา Core Switch ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 สิงหาคม 2563
 • - 17 กันยายน 2563
 • วันจันทร์, 17 สิงหาคม 2563

การจ้างบำรุงรักษา (Firewall) เชื่อมต่องานภายนอก

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 สิงหาคม 2563
 • - 17 กันยายน 2563
 • วันจันทร์, 17 สิงหาคม 2563

การซื้อ ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติทางพิเศษฉลองรัช

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 สิงหาคม 2563
 • - 13 กันยายน 2563
 • วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 19 , ผู้ชมทั้งหมด : 7798

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย