การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

การซื้อ รถกระเช้า ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร จำนวน ๑ คัน

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กันยายน 2563
  • - 24 ตุลาคม 2563
  • วันศุกร์, 25 กันยายน 2563

การจ้างพิมพ์สมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้ทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๔

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 กันยายน 2563
  • - 21 ตุลาคม 2563
  • วันจันทร์, 21 กันยายน 2563

การจ้างจัดเก็บ Log และวิเคราะห์ Log ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กันยายน 2563
  • - 25 ตุลาคม 2563
  • วันศุกร์, 18 กันยายน 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 58 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 90 , ผู้ชมรายเดือน 148 , ผู้ชมทั้งหมด : 9158

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย