การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketing)

ประกาศวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketing)

การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ หนา ๘๐ แกรม จำนวน ๓๕,๐๐๐ รีม

  • เลขที่ : กจด.ต.๑/๖๒
  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 เมษายน 2562
  • - 17 เมษายน 2562
  • วันอาทิตย์, 07 เมษายน 2562

การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๓๕,๐๐๐ รีม

  • เลขที่ : ต.๑/๖๑
  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 มิถุนายน 2561
  • - 11 มิถุนายน 2561
  • วันพุธ, 06 มิถุนายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 59 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 85 , ผู้ชมรายเดือน 665 , ผู้ชมทั้งหมด : 9675

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย