การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคา

การซื้อชุดผจญเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๕ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๘๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 สิงหาคม 2560
 • - 29 สิงหาคม 2560
 • วันจันทร์, 21 สิงหาคม 2560

การซื้อรถยนต์นั่ง ๒ ตอน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๘๐๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๘๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 สิงหาคม 2560
 • - 29 สิงหาคม 2560
 • วันจันทร์, 21 สิงหาคม 2560

การซื้อเครื่องตรวจวัดควันดำ จำนวน ๔ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๘๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 สิงหาคม 2560
 • - 31 สิงหาคม 2560
 • วันศุกร์, 18 สิงหาคม 2560

การซื้อเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ จำนวน ๔ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๘๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 สิงหาคม 2560
 • - 31 สิงหาคม 2560
 • วันศุกร์, 18 สิงหาคม 2560

การซื้อเครื่องแม่ข่ายสำหรับการแสดงผลอย่างง่าย (Dashboard) พร้อมซอฟแวร์ (MS Windows) จำนวน ๑ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๘๑/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 สิงหาคม 2560
 • - 28 สิงหาคม 2560
 • วันศุกร์, 18 สิงหาคม 2560

การซื้อเครื่องแม่ข่าย สำหรับการจัดการระบบ NAS จำนวน ๓ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๘๐/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 สิงหาคม 2560
 • - 25 สิงหาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560

การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๙/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 สิงหาคม 2560
 • - 24 สิงหาคม 2560
 • วันพุธ, 16 สิงหาคม 2560

การจ้างงานกำแพงกั้นเสียงบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางลงพระโขนง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๗/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 สิงหาคม 2560
 • - 29 สิงหาคม 2560
 • วันพุธ, 16 สิงหาคม 2560

การจัดซื้อสายไฟฟ้า ๔ แกน NYY รวม ๒ รายการ

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 สิงหาคม 2560
 • - 23 สิงหาคม 2560
 • วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 38 , ผู้ชมทั้งหมด : 7880

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย