การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคา

การซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบวิเคราะห์และหาตำแหน่งเหล็กเสริม จำนวน ๑ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 สิงหาคม 2560
 • - 22 สิงหาคม 2560
 • วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560

การซื้อระบบกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ (NVR) (ติดตั้งอาคารฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน) จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 สิงหาคม 2560
 • - 21 สิงหาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2560

การซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด ๓ KVA จำนวน ๘ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 สิงหาคม 2560
 • - 21 สิงหาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2560

การซื้อตู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๔ ตู้

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 สิงหาคม 2560
 • - 23 สิงหาคม 2560
 • วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560

การซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต (Coring) จำนวน ๑ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๐/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 สิงหาคม 2560
 • - 23 สิงหาคม 2560
 • วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560

การจ้างเดินสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ที่อาคารศูนย์ฝึกอบรมการกู้ภัย และที่ตู้คอนเทนเนอร์ อาคาร กฟย.

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๑/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 สิงหาคม 2560
 • - 18 สิงหาคม 2560
 • วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ในตู้ ATD ของระบบ ATD จำนวน 13 เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๖๙/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 สิงหาคม 2560
 • - 18 สิงหาคม 2560
 • วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๖๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 สิงหาคม 2560
 • - 15 สิงหาคม 2560
 • วันศุกร์, 04 สิงหาคม 2560

การซื้อเครื่องกั้นช่องทางอัตโนมัติ (Automatic Lane Barrier) ในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๕ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๖๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 สิงหาคม 2560
 • - 18 สิงหาคม 2560
 • วันศุกร์, 04 สิงหาคม 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 38 , ผู้ชมทั้งหมด : 7880

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย