การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคา

การซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม จำนวน ๒๖,๖๐๐ รีม

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๕๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 กรกฎาคม 2560
 • - 03 สิงหาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 20 กรกฎาคม 2560

การซื้อบอร์ดควบคุมไม้กั้นอัตโนมัติ (ALB Control Logic Board) จำนวนน ๑๐ บอร์ด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๕๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 กรกฎาคม 2560
 • - 03 สิงหาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 20 กรกฎาคม 2560

การจัดซื้อ External Storage จำนวน ๑๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๕๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กรกฎาคม 2560
 • - 02 สิงหาคม 2560
 • วันพุธ, 19 กรกฎาคม 2560

การซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Network Video Recorder) จำนวน ๓ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๕๑/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กรกฎาคม 2560
 • - 01 สิงหาคม 2560
 • วันอังคาร, 18 กรกฎาคม 2560

การซื้อสัญญาณไฟลูกศร แบบล้อเข็น จำนวน ๔ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๔๙/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กรกฎาคม 2560
 • - 01 สิงหาคม 2560
 • วันอังคาร, 18 กรกฎาคม 2560

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและม่านอากาศ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก(บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๔๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กรกฎาคม 2560
 • - 26 กรกฎาคม 2560
 • วันอังคาร, 18 กรกฎาคม 2560

งานเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) แบบเทคโนโลยี Ethernet

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๔๗/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กรกฎาคม 2560
 • - 01 สิงหาคม 2560
 • วันอังคาร, 18 กรกฎาคม 2560

การซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสงให้กับพนักงานจัดการจราจร จำนวน ๓๐๐ ตัว

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๔๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 กรกฎาคม 2560
 • - 25 กรกฎาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 13 กรกฎาคม 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 38 , ผู้ชมทั้งหมด : 7880

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย