การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคา

การจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Report & Audit Printer) จำนวน ๑๘ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๔๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 กรกฎาคม 2560
 • - 20 กรกฎาคม 2560
 • วันอังคาร, 11 กรกฎาคม 2560

การซื้ออุปกรณ์วัดอุณหภูมิสำหรับระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) จำนวน ๔๒ ชุด พร้อมติดตั้ง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๔๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 กรกฎาคม 2560
 • - 21 กรกฎาคม 2560
 • วันอังคาร, 11 กรกฎาคม 2560

จ้างบำรุงรักษา Core Switch ของระบบเครือข่ายเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) ประจำปี ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๔๐/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 กรกฎาคม 2560
 • - 17 กรกฎาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 06 กรกฎาคม 2560

จ้างดูแลระบบฐานข้อมูลของระบบ HQ และระบบ POS ของระบบเก็บบค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ สายทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๔๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 กรกฎาคม 2560
 • - 21 กรกฎาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 06 กรกฎาคม 2560

การจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลกลาง ORACLE ๗.๓.๔ บนเครื่อง DMS (Database Management System) ของทางพิเศษบูรพาวิถี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๔๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กรกฎาคม 2560
 • - 17 กรกฎาคม 2560
 • วันพุธ, 05 กรกฎาคม 2560

จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลางของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด (Manual Lane) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๔๑/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กรกฎาคม 2560
 • - 17 กรกฎาคม 2560
 • วันพุธ, 05 กรกฎาคม 2560

การจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (Annual Report ๒๐๑๗)

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๓๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 กรกฎาคม 2560
 • - 13 กรกฎาคม 2560
 • วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำอาคารสำนักงานใหญ่ กทพ.จตุจักร จำนวน ๒๐๘ เครื่อง ระยะเวลา ๑ ปี

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๓๗/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 กรกฎาคม 2560
 • - 13 กรกฎาคม 2560
 • วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 39 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 40 , ผู้ชมรายเดือน 560 , ผู้ชมทั้งหมด : 9570

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย