การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคา

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Core Switch ของระบบเครือข่ายทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ระยะเวลา ๑๒ เดือน

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๓๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 กรกฎาคม 2560
 • - 13 กรกฎาคม 2560
 • วันจันทร์, 03 กรกฎาคม 2560

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สลับเส้นทางสายใยแก้วนำแสงแบบอัตโนมัติ (DWDM) ประจำปี ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๓๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2560
 • - 12 กรกฎาคม 2560
 • วันศุกร์, 30 มิถุนายน 2560

การจ้างบำรุงรักษาระบบบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Logs) แบบรวมศูนย์

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๓๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 มิถุนายน 2560
 • - 13 กรกฎาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 29 มิถุนายน 2560

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Firewall) เชื่อมต่องานภายนอก จำนวน ๒ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๓๑/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 มิถุนายน 2560
 • - 07 กรกฎาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 29 มิถุนายน 2560

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ workstation จำนวน ๔ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๒๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มิถุนายน 2560
 • - 27 มิถุนายน 2560
 • วันจันทร์, 19 มิถุนายน 2560

การจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลของระบบศูนย์กลาง (Central System : CS) ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๒๗/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 มิถุนายน 2560
 • - 26 มิถุนายน 2560
 • วันศุกร์, 16 มิถุนายน 2560

การซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน ๑๓ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๒๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 พฤษภาคม 2560
 • - 13 มิถุนายน 2560
 • วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 44 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 40 , ผู้ชมรายเดือน 565 , ผู้ชมทั้งหมด : 9575

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย