การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคา

จ้างพิมพ์วารสาร EXAT Magazine ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

 • เลขที่ : กพด.ส.๒๕/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 ธันวาคม 2556
 • - 18 ธันวาคม 2556
 • วันพฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2556

ยกเลิกสอบราคาจ้างพิมพ์วารสาร EXAT Magazine ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๖/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 ธันวาคม 2556
 • - 19 ธันวาคม 2556
 • วันจันทร์, 09 ธันวาคม 2556

ซื้อ External Harddisk จำนวน ๓๕ ตัว

 • เลขที่ : กพด.ส.๒๒/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 ธันวาคม 2556
 • - 19 ธันวาคม 2556
 • วันพุธ, 04 ธันวาคม 2556

ซื้อระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง UPS ในตู้ RACK จำนวน ๑๐ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๒๐/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 ธันวาคม 2556
 • - 19 ธันวาคม 2556
 • วันพุธ, 04 ธันวาคม 2556

ซื้อ LCD Monitor (Lane) จำนวน ๘ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๙/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 ธันวาคม 2556
 • - 19 ธันวาคม 2556
 • วันพุธ, 04 ธันวาคม 2556

ซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ส.๒๑/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 ธันวาคม 2556
 • - 19 ธันวาคม 2556
 • วันพุธ, 04 ธันวาคม 2556

จ้างโครงการติดตั้งระบบป้ายรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะ (Smart VMS) บริเวณถนนระดับดินหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางดินแดง

 • เลขที่ : กพด.ส.๒๓/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 ธันวาคม 2556
 • - 09 ธันวาคม 2556
 • วันพุธ, 04 ธันวาคม 2556

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) จำนวน ๒๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๘/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 ธันวาคม 2556
 • - 12 ธันวาคม 2556
 • วันจันทร์, 02 ธันวาคม 2556

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 พฤศจิกายน 2556
 • - 11 ธันวาคม 2556
 • วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2556


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 85 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 83 , ผู้ชมรายเดือน 428 , ผู้ชมทั้งหมด : 9438

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย