การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคา

จ้างพิมพ์วารสาร EXAT Magazine ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ เล่ม

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๖/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 พฤศจิกายน 2556
 • - 04 ธันวาคม 2556
 • วันอังคาร, 26 พฤศจิกายน 2556

ซื้อ Motor สำหรับไม้กั้นอัตโนมัติ (Automatic Lane Barrier : ALB) จำนวน ๕๐ ลูก

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๕/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 พฤศจิกายน 2556
 • - 04 ธันวาคม 2556
 • วันอังคาร, 26 พฤศจิกายน 2556

ซื้อแผ่นเมทัลชีท รางระบายน้ำฝนเมทัลชีท แผ่นเกล็ดระบายอากาศ และครอบสันเมทัลชีท จำนวน ๔ รายการ

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๔/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 พฤศจิกายน 2556
 • - 02 ธันวาคม 2556
 • วันศุกร์, 22 พฤศจิกายน 2556

เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) แบบเทคโนโลยี Ethernet รวม ๕ วงจร

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๓/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 พฤศจิกายน 2556
 • - 22 พฤศจิกายน 2556
 • วันพุธ, 20 พฤศจิกายน 2556

จ้างดูแลระบบฐานข้อมูลของระบบ HQ และระบบ POS ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๒/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 พฤศจิกายน 2556
 • - 21 พฤศจิกายน 2556
 • วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2556

ซื้อหลอดไฟ HIGH PRESSURE SODIUM รวม ๒ รายการ

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๑/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 พฤศจิกายน 2556
 • - 14 พฤศจิกายน 2556
 • วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2556

ซื้อรถยนต์นั่งตรวจการณ์ ขนาดกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๖๐๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๐/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 พฤศจิกายน 2556
 • - 14 พฤศจิกายน 2556
 • วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2556

ซื้อหลอดไฟ HIGHT PRESSURE SODIUM รวม ๒ รายการ

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๑/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 พฤศจิกายน 2556
 • - 14 พฤศจิกายน 2556
 • วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2556

ซื้อรถยนต์นั่งตรวจการณ์ขนาดกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๖๐๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๐/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 พฤศจิกายน 2556
 • - 14 พฤศจิกายน 2556
 • วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2556

การจ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๗๓,๙๐๐ เล่ม

 • เลขที่ : กพด.ส.๙/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2556
 • - 07 พฤศจิกายน 2556
 • วันพฤหัสบดี, 31 ตุลาคม 2556


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 52 , ผู้ชมรายเดือน 1047 , ผู้ชมทั้งหมด : 8957

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย