การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคา

ซื้อ Automatic Vehicle Classification (AVC) Controller จำนวน ๒๐ บอร์ด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๖/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กันยายน 2556
 • - 08 ตุลาคม 2556
 • วันพุธ, 25 กันยายน 2556

ซื้อ Automatic Vehicle Classification (AVC) Controller จำนวน ๒๐ บอร์ด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๖/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กันยายน 2556
 • - 08 ตุลาคม 2556
 • วันพุธ, 25 กันยายน 2556

จ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (Annual Report ๒๐๑๓)

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๓/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กันยายน 2556
 • - 02 ตุลาคม 2556
 • วันพฤหัสบดี, 19 กันยายน 2556

จ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (Annual Report ๒๐๑๓)

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๓/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กันยายน 2556
 • - 02 ตุลาคม 2556
 • วันพฤหัสบดี, 19 กันยายน 2556

ซื้อชุดไม้กั้นอัตโนมัติ (Automatic lane Barrier) สำหรับด่านสุวรรณภูมิ ๑ และ ๒ ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๓ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๕/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กันยายน 2556
 • - 01 ตุลาคม 2556
 • วันพุธ, 18 กันยายน 2556

ซื้ออุปกรณ์ม่านแสง (Optical Barrier : OB) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๓ รายการ

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๔/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กันยายน 2556
 • - 26 กันยายน 2556
 • วันพุธ, 18 กันยายน 2556

ซื้อชุดไม้กั้นอัตโนมัติ (Automatic lane Barrier) สำหรับด่านสุวรรณภูมิ ๑ และ ๒ ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๓ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๕/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กันยายน 2556
 • - 01 ตุลาคม 2556
 • วันพุธ, 18 กันยายน 2556

ซื้ออุปกรณ์ม่านแสง (Optical Barrier : OB) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๓ รายการ

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๔/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กันยายน 2556
 • - 26 กันยายน 2556
 • วันพุธ, 18 กันยายน 2556


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 86 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 83 , ผู้ชมรายเดือน 429 , ผู้ชมทั้งหมด : 9439

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย