การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคา

ซื้อสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED สำหรับติดตั้งบนหลังคารถบรรทุก ๖-๑๐ ล้อ จำนวน ๙ ชุด พร้อมชุดขาตั้งและจับยึดมาตรฐาน

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๑/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 กันยายน 2556
 • - 18 กันยายน 2556
 • วันพฤหัสบดี, 12 กันยายน 2556

ซื้อสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED สำหรับติดตั้งบนหลังคารถบรรทุก ๖-๑๐ ล้อ จำนวน ๙ ชุด พร้อมชุดขาตั้งและจับยึดมาตรฐาน

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๑/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 กันยายน 2556
 • - 18 กันยายน 2556
 • วันพฤหัสบดี, 12 กันยายน 2556

จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ๑

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๐/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 กันยายน 2556
 • - 10 กันยายน 2556
 • วันพุธ, 04 กันยายน 2556

จ้างปรับปรุงโปรแกรมบันทึกภาพของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Lane) และระบบแสดงภาพของระบบตรวจสอบสำรอง (BIS)

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๖๙/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 กันยายน 2556
 • - 13 กันยายน 2556
 • วันจันทร์, 02 กันยายน 2556

จ้างปรับปรุงโปรแกรมบันทึกภาพของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Lane) และระบบแสดงภาพของระบบตรวจสอบสำรอง (BIS)

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๖๙/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 กันยายน 2556
 • - 13 กันยายน 2556
 • วันจันทร์, 02 กันยายน 2556

ซื้อบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card) จำนวน ๔๐,๐๐๐ บัตร

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๖๘/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 สิงหาคม 2556
 • - 06 กันยายน 2556
 • วันพฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2556

ซื้อบัตรผ่านทางแบบ IC CARD สำหรับใช้งานกับเครื่องจ่ายบัตรทางพิเศษ (ATD) ในทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๖๐,๐๐๐ บัตร

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๖๗/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 สิงหาคม 2556
 • - 06 กันยายน 2556
 • วันพฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2556

จ้างผลิตสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้ทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๖๕/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 สิงหาคม 2556
 • - 06 กันยายน 2556
 • วันจันทร์, 26 สิงหาคม 2556

จ้างปรับปรุงระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินทางพิเศษบูรพาวิถี พร้อมแต่งตั้ง จำนวน ๔๐ ช่องทาง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๖๔/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 สิงหาคม 2556
 • - 05 มิถุนายน 2556
 • วันจันทร์, 26 สิงหาคม 2556


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 86 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 83 , ผู้ชมรายเดือน 429 , ผู้ชมทั้งหมด : 9439

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย