การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคา

จ้างปรับปรุงระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินทางพิเศษบูรพาวิถี พร้อมแต่งตั้ง จำนวน ๔๐ ช่องทาง

  • เลขที่ : กพด.ส.๑๖๔/๕๖
  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 สิงหาคม 2556
  • - 05 กันยายน 2556
  • วันจันทร์, 26 สิงหาคม 2556

จ้างผลิตสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้ทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ ชุด

  • เลขที่ : กพด.ส.๑๖๕/๕๖
  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 สิงหาคม 2556
  • - 06 กันยายน 2556
  • วันจันทร์, 26 สิงหาคม 2556


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 60 , ผู้ชมทั้งหมด : 7902

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย