การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคา

การจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจจับล้อและเพลา (Treadles) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๔๐ เส้น

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๒๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 พฤษภาคม 2560
 • - 12 มิถุนายน 2560
 • วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2560

การซื้อวัสดุุไฟฟ้า รวม ๒ รายการ

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๒๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 พฤษภาคม 2560
 • - 12 มิถุนายน 2560
 • วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2560

การจ้างซ่อมสลิงขับลิฟท์ของสะพานกาญจนาภิเษก

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๒๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 พฤษภาคม 2560
 • - 07 มิถุนายน 2560
 • วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2560

การจ้างก่อสร้างรั้วในเขตทางพิเศษศรีรัช บริเวณหลังด่านฯ คลองประปา ๒ และริมคลองประปา ซอยศาสนา (ถนนพระราม ๖)

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๒๑/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 พฤษภาคม 2560
 • - 30 พฤษภาคม 2560
 • วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2560

การจ้างล้างโคมไฟฟ้าส่องสว่างทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๑๙/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 พฤษภาคม 2560
 • - 29 พฤษภาคม 2560
 • วันศุกร์, 19 พฤษภาคม 2560

การจ้างพิมพ์บัตรผ่านทางชั่วคราว (ใช้แทน IC Card) ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๑๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 พฤษภาคม 2560
 • - 29 พฤษภาคม 2560
 • วันอังคาร, 16 พฤษภาคม 2560

การซื้อบัตรผ่านทางแบบ IC Card สำหรับใช้งานในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ใบ

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๑๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 พฤษภาคม 2560
 • - 23 พฤษภาคม 2560
 • วันจันทร์, 15 พฤษภาคม 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 52 , ผู้ชมรายเดือน 1047 , ผู้ชมทั้งหมด : 8957

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย