การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

จ้างผลิตสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้ทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ ชุด

112
26 สิงหาคม 2556
จ้างผลิตสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้ทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ ชุด
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ส.๑๖๕/๕๖
  • วันที่ประกาศ:
    วันจันทร์, 26 สิงหาคม 2556
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 06 กันยายน 2556
115.6 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 89 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 83 , ผู้ชมรายเดือน 432 , ผู้ชมทั้งหมด : 9442

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย