การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศ กทพ.

ประกาศ กทพ.

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.10/63

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 กรกฎาคม 2563
 • - 31 สิงหาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2563

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.9/63

 • เลขที่ : กจด.ข.9/63
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 มิถุนายน 2563
 • - 31 กรกฎาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2563

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

 • เลขที่ : กจด.ข. 8/63
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 มิถุนายน 2563
 • - 24 กรกฎาคม 2563
 • วันอังคาร, 23 มิถุนายน 2563

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.6/63

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 มีนาคม 2563
 • - 24 เมษายน 2563
 • วันอังคาร, 24 มีนาคม 2563

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 56 รายการ ที่ กจด.ข.5/63

 • เลขที่ : กจด.ข.5/63
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 มีนาคม 2563
 • - 30 มีนาคม 2563
 • วันศุกร์, 06 มีนาคม 2563

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.6/63

 • เลขที่ : กจด.ข.6/63
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กุมภาพันธ์ 2563
 • - 16 มีนาคม 2563
 • วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 กุมภาพันธ์ 2563
 • - 04 มีนาคม 2563
 • วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.3/63

 • เลขที่ : กจด.ข.3/63
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 กุมภาพันธ์ 2563
 • - 28 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.2/63

 • เลขที่ : กจด.ข.2/63
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 มกราคม 2563
 • - 13 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพุธ, 29 มกราคม 2563

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.5/63

 • เลขที่ : กจด.ข.5/63
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 มกราคม 2563
 • - 21 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 60 , ผู้ชมทั้งหมด : 7902

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย