การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศ กทพ.

ประกาศ กทพ.

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข. ๔/๖๓

 • เลขที่ : กจด.ข. ๔/๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 มกราคม 2563
 • - 23 มกราคม 2563
 • วันจันทร์, 06 มกราคม 2563

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.๓/๖๓

 • เลขที่ : กจด.ข.๓/๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 มกราคม 2563
 • - 23 มกราคม 2563
 • วันจันทร์, 06 มกราคม 2563

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.๒/๖๓

 • เลขที่ : กจด.ข.๒/๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 ธันวาคม 2562
 • - 09 มกราคม 2563
 • วันอังคาร, 24 ธันวาคม 2562

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน ๒ รายการ ที่ กจด.ข.๑/๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ข.๑/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 ธันวาคม 2562
 • วันศุกร์, 13 ธันวาคม 2562

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 13 รายการ ที่ กจด.ข.7/62

 • เลขที่ : กจด.ข.7/62
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 พฤศจิกายน 2562
 • - 29 พฤศจิกายน 2562
 • วันศุกร์, 08 พฤศจิกายน 2562

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.1/63

 • เลขที่ : กจด.ข 1/63
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 ตุลาคม 2562
 • - 20 พฤศจิกายน 2562
 • วันอังคาร, 29 ตุลาคม 2562

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.๕/๖๒

 • เลขที่ : กจด.ข.๕/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 ตุลาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 24 ตุลาคม 2562

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน ๙๑ รายการ ที่ กจด.ข.๖/๖๒

 • เลขที่ : กจด.ข.๖/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 ตุลาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 24 ตุลาคม 2562

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.7/62

 • เลขที่ : กจด.ข.7/62
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 กันยายน 2562
 • - 17 ตุลาคม 2562
 • วันอังคาร, 17 กันยายน 2562

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.6/62

 • เลขที่ : กจด.ข.6/62
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 กันยายน 2562
 • - 10 ตุลาคม 2562
 • วันจันทร์, 16 กันยายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 60 , ผู้ชมทั้งหมด : 7902

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย