การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศ กทพ.

ประกาศ กทพ.

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.5/62

 • เลขที่ : กจด.ข 5/62
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กันยายน 2562
 • - 30 กันยายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 05 กันยายน 2562

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 23 รายการ ที่ กจด.ข.4/62

 • เลขที่ : กจด.ข.4/62
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 เมษายน 2562
 • - 30 เมษายน 2562
 • วันศุกร์, 05 เมษายน 2562

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.3/62

 • เลขที่ : กจด.ข.3/62
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 มีนาคม 2562
 • - 17 เมษายน 2562
 • วันศุกร์, 29 มีนาคม 2562

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 96 รายการ กจด.ข.2/62

 • เลขที่ : กจด.ข.2/62
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 มีนาคม 2562
 • - 27 มีนาคม 2562
 • วันพุธ, 13 มีนาคม 2562

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.3/62

 • เลขที่ : กจด.ข.3/62
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 กุมภาพันธ์ 2562
 • - 28 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันศุกร์, 01 กุมภาพันธ์ 2562

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.4/62

 • เลขที่ : กจด.ข.4/62
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 กุมภาพันธ์ 2562
 • - 26 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันศุกร์, 01 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 107 รายการ ที่ กจด.ข.1/62

 • เลขที่ : กพด.ข.1/62
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 มกราคม 2562
 • - 11 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันจันทร์, 21 มกราคม 2562

การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

 • เลขที่ : กจด.ข.๒/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 ธันวาคม 2561
 • - 30 มกราคม 2562
 • วันศุกร์, 28 ธันวาคม 2561

เปลี่ยนแปลงสถานที่ประมูลขายพัสดุโดยวิธ๊ทอดตลาด ที่ กจด.ข.1/62

 • เลขที่ : กจด.ข.1/62
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 พฤศจิกายน 2561
 • - 19 ธันวาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2561

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.1/62

 • เลขที่ : กจด.ข1/62
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 พฤศจิกายน 2561
 • - 18 ธันวาคม 2561
 • วันศุกร์, 02 พฤศจิกายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 45 , ผู้ชมทั้งหมด : 7887

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย