การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศ กทพ.

ประกาศ กทพ.

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดพร้อมทำลาย (ขายเป็นกิโลกรัม) กพด.ข.1/59

 • เลขที่ : กพด.ข.1/59
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 พฤศจิกายน 2558
 • - 30 พฤศจิกายน 2558
 • วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน 2558

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด (ขายเป็นกิโลกรัม) ที่ กพด.ข.6/58

 • เลขที่ : กพด.ข.6/58
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 ตุลาคม 2558
 • - 13 พฤศจิกายน 2558
 • วันอังคาร, 13 ตุลาคม 2558

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 42 รายการ ที่ กพด.ข.4/58

 • เลขที่ : กพด.ข.4/58
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 กันยายน 2558
 • - 18 กันยายน 2558
 • วันอังคาร, 01 กันยายน 2558

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด (ขายเป็นกิโลกรัม) กพด.ข.6/58

 • เลขที่ : กพด.ข.6/58
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 สิงหาคม 2558
 • - 18 กันยายน 2558
 • วันจันทร์, 24 สิงหาคม 2558

ประกาศผลขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 32 รายการ ที่ กพด.ข.3/58

 • เลขที่ : กพด.ข.3/58
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 กรกฎาคม 2558
 • - 30 กรกฎาคม 2558
 • วันอังคาร, 07 กรกฎาคม 2558

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กพด.ข.3/58 จำนวน 32 รายการ

 • เลขที่ : กพด.ข. 3/58
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 เมษายน 2558
 • - 15 พฤษภาคม 2558
 • วันจันทร์, 20 เมษายน 2558

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กพด.ข.2/58

 • เลขที่ : กพด.ข. 2/58
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มีนาคม 2558
 • - 16 เมษายน 2558
 • วันอังคาร, 31 มีนาคม 2558

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กพด.ข.2/58

 • เลขที่ : กพด.ข. 2/58
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 กุมภาพันธ์ 2558
 • - 06 มีนาคม 2558
 • วันอังคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2558

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดให้กับบุคคลทั่วไป กพด.ข.๔/๕๗

 • เลขที่ : กพด.ข.๔/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 สิงหาคม 2557
 • - 28 สิงหาคม 2557
 • วันศุกร์, 08 สิงหาคม 2557

ประกาศผลการขายพัสดุประเภทเครื่องปรับอากาศโดยวิธีทอดตลาด กพด.ข.3/57

 • เลขที่ : กพด.ข 3/57
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มีนาคม 2557
 • - 07 เมษายน 2557
 • วันจันทร์, 31 มีนาคม 2557


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 47 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 89 , ผู้ชมรายเดือน 479 , ผู้ชมทั้งหมด : 9489

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย