การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศ กทพ.

ประกาศ กทพ.

ประกาศการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด (กิโลกรัม) กพด.ข.๓/๕๗ รายละเอียด

 • เลขที่ : -
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กุมภาพันธ์ 2557
 • - 14 มีนาคม 2557
 • วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศผลการเปิดซองขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดให้กับบุคคลทั่วไป กพด.ข.2/57

 • เลขที่ : -
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กุมภาพันธ์ 2557
 • - 17 มีนาคม 2557
 • วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2557

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดให้กับบุคคลทั่วไป

 • เลขที่ : กพด.ข.2/57
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 ธันวาคม 2556
 • - 03 มกราคม 2557
 • วันพุธ, 18 ธันวาคม 2556

ขายพัสดุประเภทเหลํกทั่วไปโดยวิธีทอดตลาด (ขายเป็นกิโลกรัม)

 • เลขที่ : กพด.ข.1/57
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 ธันวาคม 2556
 • - 03 ธันวาคม 2557
 • วันพุธ, 18 ธันวาคม 2556

การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการแข่งขันประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 • เลขที่ : กพด.ป.41/55
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 พฤษภาคม 2556
 • - 25 พฤษภาคม 2556
 • วันพุธ, 15 พฤษภาคม 2556

เลื่อนกำหนดการดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 • เลขที่ : กพด.ป. 32/55
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 เมษายน 2556
 • - 22 เมษายน 2556
 • วันศุกร์, 12 เมษายน 2556

ประกาศผลการขายพัสดุประเภทรถเฉพาะกิจ จำนวน 3 คัน โดยวิธีทอดตลาด

 • เลขที่ : กพด.ข 2/55
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 มีนาคม 2556
 • - 08 มีนาคม 2556
 • วันศุกร์, 08 มีนาคม 2556


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 37 , ผู้ชมทั้งหมด : 7879

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย