การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.๓/๖๓

337
06 มกราคม 2563
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.๓/๖๓
  • เลขที่สอบราคา:
    กจด.ข.๓/๖๓
  • วันที่ประกาศ:
    วันศุกร์, 03 มกราคม 2563
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2563
1192.46 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 52 , ผู้ชมรายเดือน 1047 , ผู้ชมทั้งหมด : 8957

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย