การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข. ๔/๖๓

518
06 มกราคม 2563
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข. ๔/๖๓
  • เลขที่สอบราคา:
    กจด.ข. ๔/๖๓
  • วันที่ประกาศ:
    วันศุกร์, 03 มกราคม 2563
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2563
1174.84 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 38 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 40 , ผู้ชมรายเดือน 559 , ผู้ชมทั้งหมด : 9569

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย