การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.6/63

420
26 กุมภาพันธ์ 2563
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.6/63
  • เลขที่สอบราคา:
    กจด.ข.6/63
  • วันที่ประกาศ:
    วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563
1384.08 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 39 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 40 , ผู้ชมรายเดือน 560 , ผู้ชมทั้งหมด : 9570

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย