การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

359
23 มิถุนายน 2563
ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด
  • เลขที่สอบราคา:
    กจด.ข. 8/63
  • วันที่ประกาศ:
    วันอังคาร, 23 มิถุนายน 2563
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 24 กรกฎาคม 2563
364.6 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 44 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 89 , ผู้ชมรายเดือน 476 , ผู้ชมทั้งหมด : 9486

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย