การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.๕/๖๒

208
24 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.๕/๖๒
  • เลขที่สอบราคา:
    กจด.ข.๕/๖๒
  • วันที่ประกาศ:
    วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2562
274.73 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 42 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 40 , ผู้ชมรายเดือน 563 , ผู้ชมทั้งหมด : 9573

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย