การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

การซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด ๖๐๐ kVA จำนวน ๑ รายการ

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 พฤศจิกายน 2563
  • วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2563

การจ้างจัดทำวารสาร EXAT Magazine ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 ตุลาคม 2563
  • วันจันทร์, 26 ตุลาคม 2563

การจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของ กทพ.

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 ตุลาคม 2563
  • วันพฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2563

การซื้อ เครื่อง Splice สาย Fiber Optic จำนวน ๑ ชุด

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 ตุลาคม 2563
  • วันพุธ, 21 ตุลาคม 2563

การซื้อ ระบบประมวลผลกลางระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 ตุลาคม 2563
  • วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 34 , ผู้ชมทั้งหมด : 7774

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย