การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

การซื้อ กระดาษ THERMAL ๘๐ มม. ๕๘ แกรม จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ม้วน

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 สิงหาคม 2563
  • วันอังคาร, 18 สิงหาคม 2563

การจ้างจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๔

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 สิงหาคม 2563
  • วันอังคาร, 18 สิงหาคม 2563

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ (Firewall) เชื่อมต่องานภายนอก

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 สิงหาคม 2563
  • วันพฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 45 , ผู้ชมทั้งหมด : 7678

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย