การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

การจ้างซ่อมบำรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 กรกฎาคม 2563
 • วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2563

การจ้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 กรกฎาคม 2563
 • วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2563

การจ้างที่ปรึกษาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 กรกฎาคม 2563
 • วันจันทร์, 13 กรกฎาคม 2563

การเช่าระบบติดตามยานพาหนะ GPS จำนวน ๑๐๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 กรกฎาคม 2563
 • วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563

การซื้อ อุปกรณ์ตรวจนับเพลารถยนต์ (Treadle) ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๕๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 กรกฎาคม 2563
 • วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563

การจ้างซ่อมระบบสัญญาณไฟเตือนการบินเสารับ-ส่ง สัญญาณวิทยุสื่อสาร จำนวน ๔ ตัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 กรกฎาคม 2563
 • วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กรกฎาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 09 กรกฎาคม 2563

การจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์พัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ (Toll Facility Test and Development Center)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 กรกฎาคม 2563
 • วันพุธ, 08 กรกฎาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 31 , ผู้ชมทั้งหมด : 7722

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย