การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ประจำปี ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 มิถุนายน 2561
 • - 11 มิถุนายน 2561
 • วันอังคาร, 05 มิถุนายน 2561

การซื้อบัตร IC CARD สำหรับใช้งานในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ใบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๓/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 มิถุนายน 2561
 • - 14 มิถุนายน 2561
 • วันอังคาร, 05 มิถุนายน 2561

การซื้ออุปกรณ์เทียบเวลาจากศูนย์กลาง Main Master Clock จำนวน ๒ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 มิถุนายน 2561
 • - 14 มิถุนายน 2561
 • วันอังคาร, 05 มิถุนายน 2561

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Fire wall ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด (MTC) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๒ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 มิถุนายน 2561
 • - 12 มิถุนายน 2561
 • วันอังคาร, 05 มิถุนายน 2561

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สลับเส้นทางสายใยแก้วนำแสงแบบอัตโนมัติ (DWDM) จำนวน ๖ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 มิถุนายน 2561
 • - 12 มิถุนายน 2561
 • วันอังคาร, 05 มิถุนายน 2561

การจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 มิถุนายน 2561
 • - 11 มิถุนายน 2561
 • วันจันทร์, 04 มิถุนายน 2561

การจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๓/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 มิถุนายน 2561
 • - 11 มิถุนายน 2561
 • วันจันทร์, 04 มิถุนายน 2561

การจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 มิถุนายน 2561
 • - 11 มิถุนายน 2561
 • วันจันทร์, 04 มิถุนายน 2561

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๗ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 มิถุนายน 2561
 • - 11 มิถุนายน 2561
 • วันจันทร์, 04 มิถุนายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 40 , ผู้ชมทั้งหมด : 7673

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย